Home » Knowledge Base » Algemeen » Updatelog

Updatelog

We werken hard aan het optimaliseren van KerkBeamer 2.0. Hiervoor brengen we regelmatig updates uit, die direct te gebruiken zijn. Hieronder vind je de updates die tot nu toe zijn uitgebracht. Zelf iets gevonden? Geef jouw feedback aan ons door.

Bekijk onze te verwachten updates voor grotere functionaliteiten die eraan komen.


Update 23-11-2022

Software
KerkBeamer 2.0 Software
De software, waarmee je KerkBeamer 2.0 presentaties kunt afspelen in de kerk, is beschikbaar! Je download de nieuwste versie hier. Installeer in de kerk en speel jouw online aangemaakte KerkBeamer 2.0 presentatie af in de kerk. De software is nog niet geschikt voor het uitzenden van (kerk)TV-uitzendingen.

Presentatie
Voorvertoning wachtrij
In het presentatiescherm vind je onderaan een wachtrij met alle dia’s. Wanneer je met je muis stil blijft staan op één van de dia’s verschijnt er een grotere weergave van de betreffende dia. Via de play-knop kun je de dia live zetten. Via de bewerkknop kun je de dia bewerken in de bewerkpop-up. Daarnaast hebben we het scrollen uit de wachtrij gehaald en aan het begin en einde ‘vorige’ en ‘volgende’ buttons geplaatst.

Presentatie
Video’s afspelen in de presentatie
In presentaties is het nu mogelijk om video’s af te spelen. Zodra je een video live zet komt er in het voorbeeldscherm een play-button bij. Gebruik deze om de video af te spelen en te pauzeren. Via de voortgangsbalk zie je het verloop van de video.

Basispresentatie / Presentatie
PowerPoints herhaald afspelen
Een presentatie voor de dienst wordt vaak herhaald afgespeeld. In KerkBeamer 2.0 is het nu ook mogelijk om PowerPoints herhaald af te spelen.

Basispresentatie / Presentatie
Iconenbibliotheek onderdelenlijst
Elk onderdeel in de standaard liturgie/onderdelenlijst bevat aan de voorkant een icoon. Je kunt nu elk onderdeel zelf voorzien van een icoon. We hebben hiervoor een bibliotheek met meer dan 50 iconen beschikbaar gesteld. Deze vind je onder de algemene instellingen van een onderdeel in de bewerkpop-up.

Basispresentatie / Presentatie
Aanpassingen standaard mogelijk
Per laag heb je in een basispresentatie de mogelijkheid om deze wel of niet te laten aanpassen in een presentatie. We wisselden per blok met de standaard instelling. Sinds deze update is standaard elke laag aanpasbaar in presentaties. Wil je dit niet? Zet dit dan uit in het betreffende onderdeel binnen de basispresentatie. Controleer in bestaande basispresentaties of alles goed staat. Anders kom je in presentaties wellicht voor verrassingen te staan.

Basispresentatie / Presentatie
Ondersteuning 4:3 en 16:9
De ondersteuning voor 4:3 en 16:10 liep nog niet helemaal lekker. In de basispresentatie werd voor afbeeldingen en de vlakken nog 16:9 gebruikt. Ook de thumbnails werden niet goed getoond. Dit is in deze update opgelost.

Algemeen
Verschillende bugfixes en optimalisaties
In deze update zijn veel grote en kleinere bugs opgelost.

 • Opgelost: dubbele dia’s in de presentatieweergave
 • Opgelost: toegevoegde afbeeldingen worden niet direct getoond
 • Opgelost: onderdelen worden niet getoond o.b.v. voorwaarden
 • Opgelost: niet aanpasbare lagen zijn toch aanpasbaar
 • Opgelost: de volgorde in het lagenmenu wordt niet opgeslagen
 • Opgelost: laag notenbalken kan niet worden verwijderd
 • Opgelost: de knop ‘Liedtekst bewerken’ werkt niet altijd
 • Verbeterd: het zoeken en tonen van bijbelteksten
 • Verbeterd: het bewerken en tonen van notenbalken
 • Verbeterd: liturgie tonen in presentaties
 • Verbeterd: standaard icoon onderdelenlijst is niet langer het ‘huisje’
 • Verbeterd: de horizontale scrollbalk in de bewerkbalk is weg
 • Nieuw: placeholder voor notenbalken toegevoegd
 • Nieuw: tekstblokken kunnen nu ook lege regels tonen
 • Nieuw: de variabelen worden in de ingestelde volgorde getoond

Update 20-10-2022

Basispresentatie
Video’s toevoegen mogelijk
Je kunt video’s toevoegen in basispresentaties! Kies hiervoor in de bewerkpop-up bovenin voor ‘Video’. Nadat je een video ge-upload hebt (.MP4 of een ander formaat) kun je de video eventueel nog inkorten aan de voor- en achterkant.
Het afspelen in presentaties komt binnenkort beschikbaar, met de nieuwe software.

Algemeen
Uploaden PowerPoint en afbeeldingen verbeterd
Het uploaden van zowel PowerPoints als afbeeldingen hebben we verbeterd. Zo zie je onder andere nieuwe placeholders en geven we meer terugkoppeling over de status van het uploaden.

Basispresentatie / Presentatie
Liedteksten wijzigen mogelijk
Het is nu mogelijk om teksten van liederen te wijzigen. Je vindt de button hiervoor onderaan het bewerkscherm wanneer je een lied gekozen hebt uit de database.

Basispresentatie / Presentatie
Bijbelteksten zoeken en weergeven verbeterd
Het zoeken en weergeven van bijbelteksten is verbeterd. Zo werkt het verdelen van bijbelteksten over de dia’s nu beter en kun je ook hele hoofdstukken zoeken.

Basispresentatie / Presentatie
Notenbalken aanvragen en liedfouten doorgeven
Nadat je een lied gekozen hebt kun je nu ook vanuit KerkBeamer 2.0 een notenbalk aanvragen of liedfout doorgeven. Gebruik hiervoor het menu aan de rechterkant van het liedblok.

Database
Nieuwe liederen toegevoegd
Teksten onder de notenbalken werden niet altijd goed afgebroken. Dit leverde soms een lege noot op. Dit issue is opgelost. ‘Over’ wordt weer netjes ‘O – ver’.

Basispresentatie / Presentatie
Notenbalken aanvragen en liedfouten doorgeven
Deze week zijn er nieuwe liederen toegevoegd aan de database. Zo hebben we o.a. het lied De mensen die we missen en ‘Alles wordt nieuw’ van Sela toegevoegd.


Update 13-10-2022

Algemeen
Snelheid en stabiliteit verbeterd
Er is flink gesleuteld aan de snelheid en de stabiliteit van KerkBeamer 2.0. In zowel basispresentaties als presentaties ga je merken dat het openen van een (basis)presentatie, het aanmaken en toevoegen van onderdelen en het dupliceren/verwijderen sneller werkt. Hiermee is ook de stabiliteit flink verbeterd.

Bibliotheek
Thumbnails bibliotheek verbeterd
Onderdelen in de bibliotheek kun je voorzien van een screenshots van het onderdeel. Dit doe je door een thumbnail te maken in de bewerkpop-up. De werking hiervan is verbeterd en uitgebreid met standaard thumbnails.

Basispresentatie / Presentatie
Notenbalken beschikbaar
Wanneer liederen in KerkBeamer voorzien zijn van notenbalken​, dan kun je die nu ook gebruiken in KerkBeamer 2.0. Er zijn ook uitgebreide mogelijkheden beschikbaar voor het opmaken van de notenbalken. Zo kun je het lettertype, de tekstkleur, kleur van de lijnen en het soort noten aanpassen.

Basispresentatie / Presentatie
Extra opmaak liedtitels
Liedtitels kunnen nu voorzien worden van extra opmaak voor verzen die al geweest zijn, het huidige vers en verzen die nog gezongen moeten worden.

Basispresentatie / Presentatie
Liturgieblok gebruiken
De werking van de liturgieblokken is verbeterd. Je kunt voorgaande onderdelen, het huidige onderdeel en nieuwe onderdelen apart van elkaar opmaken. In een presentatie wordt het liturgieblok nu ook gevuld met daadwerkelijke items.

Basispresentatie / Presentatie
Weergave PowerPoint verbeterd
Het weergeven van PowerPoints is verbeterd. Het issue dat alleen de eerste dia getoond werd is ook opgelost.


Update 06-10-2022

Presentatie
Ingevulde variabelen worden getoond
In de basispresentatie ingestelde variabelen worden nu ook getoond in een presentatie. Bij het aanmaken van een nieuwe presentatie kan de variabele worden ingegeven. Via het instellingenmenu in een presentatie kan een variabele later ook worden aangepast.

Basispresentatie / Presentatie
Standaard variabelen toegevoegd
Het is mogelijk om standaard variabelen toe te voegen in een basispresentatie en te tonen in een presentatie. Bijvoorbeeld: datum/tijd van de dienst, de naam van een liedbundel of het volgende onderdeel. Bekijk hier de lijst met standaard variabelen.

Basispresentatie
Beeldverhoudingen 4:3 en 16:10 ook mogelijk
Bij het aanmaken van een nieuwe basispresentatie kun je nu ook gebruik maken van de beeldverhoudingen (resoluties) 4:3 en 16:10. In de instellingen kun je dit ook later nog aanpassen.

Database
Beschikbaarheid liedbundels nieuwe accounts
Wanneer je een nieuw account hebt aangevraagd dan krijg je twee weken toegang tot de liedbundels. De liedbundels waren niet altijd beschikbaar. Dat is nu opgelost.


Update 29-09-2022

Presentatie
Terug naar dashboard vanuit een presentatie mogelijk
Vanuit een presentatie kun je nu terug klikken naar het dashboard. Klik daarvoor bovenin een presentatie op ‘Dashboard’.

Presentatie
Inhoud bibliotheek wordt getoond in een presentatie
De in een basispresentatie aangemaakte onderdelen worden nu ook daadwerkelijk getoond in de bibliotheek van een presentatie (Onderdelen > Onderdeel toevoegen).

Presentatie
Instellingenmenu toegevoegd aan een presentatie
Rechts bovenin een presentatie vind je een instellingenmenu. Hier kun je onder andere variabelen en voorwaarden aanpassen.

Presentatie
Afbeeldingen worden overgenomen vanuit de basispresentatie
In een basispresentatie toegevoegde afbeeldingen worden nu ook getoond in een presentatie.

Presentatie
Het juiste lettertype wordt overgenomen vanuit de basispresentatie
Een in de basispresentatie ingesteld lettertype wordt nu goed overgenomen in een presentatie.

Basispresentatie / Standaard liturgie / Presentatie
Dupliceren onderdelen mogelijk
Het is nu mogelijk om onderdelen in een basispresentatie, de standaard liturgie of presentatie te dupliceren. Hierdoor kun je een onderdeel nog een keer gebruiken.

Dashboard
Presentaties verwijderen mogelijk
Het is nu mogelijk om presentaties te verwijderen in het dashboard. Hierbij wordt ook de juiste datum en tijd getoond. Klik met de rechter muisknop op een presentatie en kies ‘Verwijderen’.

Dashboard
Dashboard op basis van gebruik ingesteld
De indeling voor het dashboard is aangepast op de gebruiker en zijn/haar rechten. Zo zie je alleen waar je toegang tot hebt. Tevens hebben we een persoonlijke tekst toegevoegd.

Heeft dit artikel je verder geholpen?
Ja!Nee, helaas niet