Presentaties

Dashboard

Zodra je inlogt in de online omgeving van KerkBeamer kom je in jouw persoonlijke dashboard. Dit is jouw startpunt binnen KerkBeamer.

Lees artikel

Nieuwe presentatie aanmaken

Het aanmaken van een nieuwe presentatie doe je vanuit het dashboard. Klik op het plusjes, rechts bovenaan de kolom 'Presentaties KerkBeamer 2.0'.

Lees artikel

Presentatiescherm

In het presentatiescherm bereid je de presentatie voor of speel je de presentatie af op de beamers in de kerk.

Lees artikel

Onderdelen toevoegen

In het presentatiescherm vind je de onderdelenlijst. Hierin staan alle onderdelen van de presentatie. Deze lijst vul je aan door onderdelen toe te voegen.

Lees artikel

Software KerkBeamer 2.0

Om KerkBeamer 2.0 presentaties af te kunnen spelen in de kerk heb je software nodig. Op deze pagina download je de laatste versie van de software.

Lees artikel